Aktuality
21.6.2017: Byl spuštěn mapový projekt Územně plánovací dokumentace v ORP.
29.5.2017: Byl spuštěn mapový projekt Regulační plány Jičína.
15.5.2017: Aktualizace dat katastru (vektorové mapy KN) - stav k 1.4.2017.
22.3.2017: V mapových projektech přibyla možnost mazat řádky ve výsledkové tabulce (a tedy i zmenšovat zvýrazněnou vybranou množinu prvků).
2.3.2017: V nástroji "Mapové vrstvy" byla položka <Legenda topografické mapy> přesunuta do metadat dané podkladové vrstvy.
15.2.2017: V mapovém projektu ÚAP jsou k dispozici údaje z dvouleté aktualizace 2016.
3.2.2017: Aktualizace dat RÚIAN (vrstvy "Správní hranice" a "Ulice, domy, čp") - stav k 31.12.2016.
18.1.2017: Aktualizace dat katastru (vektorové mapy KN) - stav k 1.1.2017.
12.1.2017: U všech mapových projektů byla provedena optimalizace tlačítek v nástrojové liště (změna pořadí, barevnosti a některých názvů).
15.11.2016: Aktualizace dat katastru (vektorové mapy KN) - stav k 1.10.2016.
30.8.2016: Rozšířené zobrazení mapových vrstev WMS (v současnosti "Katastr ČÚZK", chystají se další): v podrobném nastavení je možno zapínat/vypínat všechny mapy, které jsou v daném WMS obsažené.
8.8.2016: Aktualizace dat katastru (vektorové mapy KN) - stav k 1.7.2016.
21.7.2016: Pro lepší orientaci ve vrstvách mapových projektů byla upravena velikost oken "Mapové vrstvy" a "Rozšířené nastavení".
19.7.2016: Byla přidána nová vrstva (včetně metadat): Ortofoto Jičín.
27.5.2016: V mapovém projektu "Povodňový plán" jsou k dispozici nová záplavová území.
18.4.2016: Aktualizace dat katastru (vektorové mapy KN) - stav k 1.4.2016.
11.2.2016: Mapový projekt 'Historické letecké snímky' byl zpřístupněn i pro veřejnost.
4.2.2016: Starý mapový server (oldgis) byl vypnut.
1.2.2016: Byl spuštěn mapový projekt Historické letecké snímky - zatím pouze v intranetu a v testovacím režimu.
  - Historické snímky v něm jsou prozatím jen z území Jičína. Protože jsou tyto snímky nesourodé, jsou při otevření projektu zapnuty jejich hranice.
  - Doporučuji používat zprůhledňování vrstev (posuvník v rozšířeném nastavení)! V kombinací s aktuální ortofotomapou jsou rozdíly vidět nejlépe.
18.1.2016: Aktualizace dat katastru (vektorové mapy KN) - stav k 1.1.2016.
4.1.2016: Začíná se připravovat vypnutí starého mapového serveru (oldgis). Jestli odtamtud chcete ještě něco zachraňovat, ozvěte se.
8.12.2015: Aktualizace dat RÚIAN (vrstvy "Správní hranice" a "Ulice, domy, čp") - stav k 30.11.2015.
12.10.2015: Aktualizace dat katastru (vektorové mapy KN) - stav k 5.10.2015.
12.8.2015: Aktualizace dat katastru (vektorové mapy KN) - stav k 1.7.2015.
3.7.2015: Ze starého mapového serveru byla z důvodu neaktuálnosti vymazána data KN: parcelní kresba, vnitřní kresba a definiční body.
10.6.2015: Byla přidána nová podkladová mapa: Ortofoto 2012/13:
  - Vzhledem k jinému rozdělení aktualizačních ploch jsou letecké snímky ze dvou období: vlevo z r. 2012, vpravo 2013.
  - Původní podkladová mapa (Ortofoto 2010) je k dispozici v nástroji "Přidat mapovou vrstvu".

1.6.2015: Agenda veřejných smluv byla zpřístupněna pro veřejnost.
29.5.2015: Aktualizace dat katastru (vektorová mapa KN) - stav k 1.4.2015.
18.3.2015: V mapovém projektu ÚAP jsou k dispozici údaje z dvouleté aktualizace 2014.
16.3.2015: Aktualizace dat katastru (vektorová mapa KN) - stav k 1.2.2015.
11.3.2015: V sekci "Mapové projekty" přibyly odkazy na další stránky.
23.2.2015: Rozšíření nástroje Kreslení (Nezapomeňte si před prvním použitím nástroje vymazat cache!):
  - Přibyla možnost měnit průhlednost výplně, měnit již napsaný text, nastavovat typ výplně (k dispozici jsou i šrafy) a upravovat vlastnosti již nakreslených objektů (barva, rozměr, vrcholy, styl).
  - K úpravám vyberete nástroj „Upravit kreslení“ (třetí zprava v nástrojové liště kreslení), kliknete na objekt a můžete měnit jeho vlastnosti – nové možnosti se ukážou i po kliknutí na objekt pravým tlačítkem.
  - Pro další nápovědu zavolejte.

4.2.2015: Aktualizace dat RÚIAN (vrstvy Správní hranice, Územní identifikace) - stav k 31.1.2015. 
19.1.2015: Aktualizace dat katastru (vektorová mapa KN) - stav k 1.1.2015.
8.12.2014: Oprava - nástroj Měření délek ukazuje správné výsledky po celou dobu měření.
29.10.2014: Pro mapu "Základní projekt" je dokončeno nastavení práv všem uživatelům.
27.10.2014: Aktualizace dat katastru (vektorová mapa KN) - stav k 1.10.2014.
1.9.2014: Mapový nástroj Měření zobrazuje pod tlačítkem Lokalizace také souřadnice XY v S-JTSK.
26.8.2014: Zprovoznění veřejné části GIS portálu. Nyní odkaz http://gis/ provede automatické přihlášení uživatele uvnitř úřadu, zatímco odkaz http://gis.mujicin.cz/ ukazuje mapový server „zvenku“.
10.7.2014: Pro správné automatické přihlášení uživatele je nutné používat pouze zkrácený odkaz http://gis/ (ne http://gis.mujicin.cz/).
4.7.2014: Spuštění nového mapového serveru pro celý úřad.

Barevná legenda k aktualitám:
- obecné informace (černě)
- nová data (zeleně)
- technické informace (červeně)
 

GIS podpora