Mapový server - aktuality
21.6.2017: Byl spuštěn mapový projekt Územně plánovací dokumentace v ORP.
29.5.2017: Byl spuštěn mapový projekt Regulační plány Jičína.
15.5.2017: Aktualizace dat katastru (vektorové mapy KN) - stav k 1.4.2017.
22.3.2017: V mapových projektech přibyla možnost mazat řádky ve výsledkové tabulce (a tedy i zmenšovat zvýrazněnou vybranou množinu prvků).
2.3.2017: V nástroji "Mapové vrstvy" byla položka <Legenda topografické mapy> přesunuta do metadat dané podkladové vrstvy.
15.2.2017: V mapovém projektu ÚAP jsou k dispozici údaje z dvouleté aktualizace 2016.
3.2.2017: Aktualizace dat RÚIAN (vrstvy "Správní hranice" a "Ulice, domy, čp") - stav k 31.12.2016.
18.1.2017: Aktualizace dat katastru (vektorové mapy KN) - stav k 1.1.2017.
12.1.2017: U všech mapových projektů byla provedena optimalizace tlačítek v nástrojové liště (změna pořadí, barevnosti a některých názvů).
15.11.2016: Aktualizace dat katastru (vektorové mapy KN) - stav k 1.10.2016.
8.8.2016: Aktualizace dat katastru (vektorové mapy KN) - stav k 1.7.2016.
21.7.2016: Pro lepší orientaci ve vrstvách mapových projektů byla upravena velikost oken "Mapové vrstvy" a "Rozšířené nastavení".
19.7.2016: Byla přidána nová vrstva (včetně metadat): Ortofoto Jičín.
27.5.2016: V mapovém projektu "Povodňový plán" jsou k dispozici nová záplavová území.
18.4.2016: Aktualizace dat katastru (vektorové mapy KN) - stav k 1.4.2016.
11.2.2016: Byl spuštěn mapový projekt Historické letecké snímky.
  - Historické snímky v něm jsou prozatím jen z území Jičína. Protože jsou tyto snímky nesourodé, jsou při otevření projektu zapnuty jejich hranice.
  - Doporučujeme používat zprůhledňování vrstev (posuvník v rozšířeném nastavení)! V kombinací s aktuální ortofotomapou jsou rozdíly vidět nejlépe.
18.1.2016: Aktualizace dat katastru (vektorové mapy KN) - stav k 1.1.2016.
8.12.2015: Aktualizace dat RÚIAN (vrstvy "Správní hranice" a "Ulice, domy, čp") - stav k 30.11.2015.
12.10.2015: Aktualizace dat katastru (vektorové mapy KN) - stav k 5.10.2015.
12.8.2015: Aktualizace dat katastru (vektorové mapy KN) - stav k 1.7.2015.
10.6.2015: Byla přidána nová podkladová mapa: Ortofoto 2012/13.
  - Vzhledem k jinému rozdělení aktualizačních ploch jsou letecké snímky ze dvou období: vlevo z r. 2012, vpravo 2013.
  - Původní podkladová mapa (Ortofoto 2010) je k dispozici v nástroji "Přidat mapovou vrstvu".
1.6.2015: Agenda veřejných smluv byla zpřístupněna pro veřejnost.
29.5.2015: Aktualizace dat katastru (vektorová mapa KN) - stav k 1.4.2015.
18.3.2015: V mapovém projektu ÚAP jsou k dispozici údaje z dvouleté aktualizace 2014.
16.3.2015: Aktualizace dat katastru (vektorová mapa KN) - stav k 1.2.2015.
11.3.2015: V sekci "Mapové projekty" přibyly odkazy na další stránky.
4.2.2015: Aktualizace dat RÚIAN (vrstvy Správní hranice, Územní identifikace) - stav k 31.1.2015. 
19.1.2015: Aktualizace dat katastru (vektorová mapa KN) - stav k 1.1.2015.
27.10.2014: Aktualizace dat katastru (vektorová mapa KN) - stav k 1.10.2014.
18.9.2014: Z důvodu neaktuálnosti je z přidávaných vrstev vyjmuta vrstva "Památkově chráněná území".
1.9.2014: Mapový nástroj Měření zobrazuje pod tlačítkem Lokalizace také souřadnice XY v S-JTSK.
26.8.2014: Zprovoznění veřejné části GIS portálu.

 

Máte dotaz nebo připomínku k fungování mapového serveru? Kontaktujte nás na mailu.

 

Aby Vám naše mapy správně fungovaly, je třeba abyste používali minimálně tyto verze prohlížečů:

  • Microsoft Internet Explorer: 9.0
  • Mozilla Firefox: 12.0
  • Google Chrome: 13.0